آذر ۱۴, ۱۳۹۷
انواع باتری خودرو

انواع باتری خودرو

۱- باتری معمولی (باتری تر و منفذدار) یکی از انواع باتری خودرو باتری‌های معمولی هستند که گاهی باتری تر و یا منفذدار نامیده می‌شوند. این دسته […]
0